Chrome so với Chrome Enterprise: Cái nào tốt hơn tại Work vào năm 2022?

Chrome so với Chrome Enterprise: Cái nào tốt hơn tại Work vào năm 2022?

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa các phiên bản Google Chrome và Chrome Enterprise. Điều này sẽ giúp chọn trình duyệt tốt hơn cho nhu cầu kinh doanh trực tuyến của bạn.

ĐọC Thêm
7+ Tiện ích mở rộng Apple Safari tốt nhất năm 2022 [Bạn phải có]

7+ Tiện ích mở rộng Apple Safari tốt nhất năm 2022 [Bạn phải có]

Chúng tôi đã liệt kê các tiện ích mở rộng trình duyệt Apple Safari phổ biến và hữu ích nhất mà bạn nên bắt đầu sử dụng ngay hôm nay. Những phần mở rộng năng suất này thật tuyệt vời.

ĐọC Thêm
Làm thế nào để kích hoạt tính năng thu phóng trang trên trình duyệt Opera?

Làm thế nào để kích hoạt tính năng thu phóng trang trên trình duyệt Opera?

Tìm hiểu cách bật và đặt thu phóng trang mặc định trên trình duyệt Opera. Thu phóng trang giúp phóng đại văn bản và hình ảnh trong trang web, cung cấp khả năng truy cập tốt hơn.

ĐọC Thêm
Cách gỡ cài đặt Edge (Chromium) khỏi Windows 10 mới nhất?

Cách gỡ cài đặt Edge (Chromium) khỏi Windows 10 mới nhất?

Tìm hiểu cách gỡ cài đặt trình duyệt Microsoft Edge khỏi Windows 10. Chúng tôi đã liệt kê các phương pháp khác nhau để hỗ trợ xóa Edge (chromium) sau khi cập nhật.

ĐọC Thêm
Làm thế nào để Tải xuống Trang để Truy cập Ngoại tuyến trên Safari Mac?

Làm thế nào để Tải xuống Trang để Truy cập Ngoại tuyến trên Safari Mac?

Tìm hiểu cách tải xuống trang web để đọc ngoại tuyến trên Safari macOS. Thao tác này sẽ lưu bản sao của trang web ngoại tuyến cùng với hình ảnh và bố cục.

ĐọC Thêm